รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม (ด้านวิศวกรรมศาสตร์)

วันที่เผยแพร่ : 22/10/2020 | เผยแพร่โดย : GITTT

ประกาศศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ 
ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม (ด้านวิศวกรรมศาสตร์)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ