ติดต่อสอบถาม

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

131 หมู่ที่ 10 ถนนเทพรัตนกวี ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

โทรสาร077200449
อีเมล์ipc10@dip.go.th
ติดต่อสอบถาม

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ