รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม (ด้านวิศวกรรมศาสตร์)

วันที่เผยแพร่ : 19/10/2020 | เผยแพร่โดย : GITTT

ประกาศศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม (ด้านวิศวกรรมศาสตร์)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ