ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา

วันที่เผยแพร่ : 07/10/2020 | เผยแพร่โดย : GITTT

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงาน ภายใต้โครงการปฏิรูปอุตสาหกรรมศักยภาพสู่อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่า (ITC-SME) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 อัตรา 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ