ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ร่วมกับ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา ชมรมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมจังหวัดพังงา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม คพอ.354 (พังงา)

วันที่เผยแพร่ : 25/12/2018 | เผยแพร่โดย : GITTT

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
ร่วมกับ
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา
ชมรมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมจังหวัดพังงา
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
คพอ.354 (พังงา)

สมัครออนไลน์ ที่นี้
https://goo.gl/forms/h3TP0OaPTUAsL6fg1

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ