ขอเชิญร่วมงานเจรจาธุรกิจการผลิต การค้าต่างประเทศ และงานแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ ไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2561

วันที่เผยแพร่ : 30/08/2018 | เผยแพร่โดย : GITTT

ขอเชิญร่วมงานเจรจาธุรกิจการผลิต การค้าต่างประเทศ และงานแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ ไทย-ญี่ปุ่น ประจำปี 2561

รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

ส่งแบบตอบรับกลับมาได้ที่ โทรสาร 077-200449
E-Mail: gittt10@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ