ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่เผยแพร่ : 05/02/2018 | เผยแพร่โดย : GITTT

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นลูกจ้างชั่วคราว

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ