ผู้อำนวยการศูนย์ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ เรืองศรีใส พร้อมคณะ และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 นายประสาทสุข นิยมราษฎร์ เข้าเยี่ยมวิสาหกิจชุมชน กลุ่มจ๊ะจ๋า พริกแกงสด อัลฟาขนมจีน กลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพการทำกรงนกบ้านในด้านและ ช.เกษตรรุ่งเรือง(SME

วันที่เผยแพร่ : 08/01/2019 | เผยแพร่โดย : GITTT

วันอังคารที่ 8 ม.ค. 2562 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10  โดยผู้อำนวยการศูนย์ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ เรืองศรีใส พร้อมคณะ และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11  นายประสาทสุข นิยมราษฎร์  เข้าเยี่ยมวิสาหกิจชุมชน กลุ่มจ๊ะจ๋า พริกแกงสด  อัลฟาขนมจีน  กลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพการทำกรงนกบ้านในด้านและ ช.เกษตรรุ่งเรือง(SMEs)ซึ่งได้รับผลกระจากพายุปาบึกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อดูความเสียหายเบื้อง ต้นและให้ข้อมูลบริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ