ศภ.10 กสอ ลงพี้นที่เข้าเยี่ยมผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก ในพื้นที่อ.ปากพนังจ.นครศรีธรรมรา

วันที่เผยแพร่ : 07/01/2019 | เผยแพร่โดย : GITTT

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10  โดย ผอ.ศภ.10 กสอ. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์  เรืองศรีใส พร้อมคณะ และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 นายประสาทสุข นิยมราษฎร์ และนายพิทักษ์ บุญคงแก้วอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมคณะลงพี้นที่เข้าเยี่ยมผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกเป็นSMEs ราย  2ราย และมอบถุงยังชีพให้แก่พนักงาน ที่ได้รับผลกระทบ ที่ โรงน้ำแข็งปากพนัง และอู่ต่อเรือชัยณรงค์พร้อมชี้แจงให้ผู้ประกอบการรับทราบถึงบริการด้านเงินทุนหมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยต่ำ  ในพื้นที่อ.ปากพนังจ.นครศรีธรรมราช

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ