วันจันทร์ที่ 7 ม.ค. 2562 เวลา 10.00 -12.00 น.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 โดย ผอ.ศภ.10 กสอ. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ เรืองศรีใส พร้อมคณะ และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 นายประสาทสุข นิยมราษฎร์ เข้าเยี่ยมลูกค้าโครงต่างๆของศภ.10 กสอ.

วันที่เผยแพร่ : 07/01/2019 | เผยแพร่โดย : GITTT

วันจันทร์ที่ 7 ม.ค. 2562 เวลา 10.00 -12.00 น.ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10  โดย ผอ.ศภ.10 กสอ. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์  เรืองศรีใส พร้อมคณะ และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 นายประสาทสุข นิยมราษฎร์ เข้าเยี่ยมลูกค้าโครงต่างๆของศภ.10 กสอ.ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึกเป็นSMEs 1ราย  คือ  โรงน้ำแข็งศรีสมบูรณ์  และวิสาหกิจชุมชน 2 ราย คือ ชนิดาขนมลา และศูนย์เรียนรู้อาชีพการทำขนมลา (อนงค์นาฎขนมลา)พื้นที่จังหวัดอ.ปากพนังจ.นครศรีธรรมราช

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ