ศภ.10 กสอ พร้อมคณะร่วมประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และประสบภัยจากพายุปาบึกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่เผยแพร่ : 06/01/2019 | เผยแพร่โดย : GITTT

วันอาทิตย์ที่ 6 ม.ค. 2562 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10  โดยผู้อำนวยการศูนย์ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ศักดิ์ เรืองศรีใส พร้อมคณะ และผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11  นายประสาทสุข นิยมราษฎร์ และนายพิทักษ์  บุญคงแก้วอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมคณะร่วมประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกบการ SMEs  วิสาหกิจชุมชน และประสบภัยจากพายุปาบึกในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และลงพื้นที่เพื่อเข้าเยี่ยมกลุ่ม civ บ้านแหลมเพื่อดูความเสียหายและให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อนำเข้าสู่ศูนย์ ICT และบริการด้านเงินทุนหมุนเวียน ของ ศภ.10 กสอ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ