พิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล

วันที่เผยแพร่ : 12/02/2018 | เผยแพร่โดย : GITTT

วันที่ 12 ก.พ. 2561 นายวาที พีระวรานุพงศ์  ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย กิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล  ณ โรงแรมดิโอวาเลย์   จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ