ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 นำโดย ผอ.ศภ.10 นายวาที พีระวรานุพงศ์ จัดEvenHappyBody โดยการทำ Bigclane

วันที่เผยแพร่ : 12/01/2018 | เผยแพร่โดย : GITTT

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 นำโดย ผอ.ศภ.10 นายวาที พีระวรานุพงศ์
จัดEvenHappyBody โดยการทำ Bigclane
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสุขภาพ และ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ ในการจัดศูนย์ ITC วันศุกร์ที่. 12. มกราคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ