ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นลูกจ้างชั่วคราว

วันที่เผยแพร่ : 21/12/2017 | เผยแพร่โดย : GITTT

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นลูกจ้างชั่วคราวและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ