ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 แนะนำและเชิญชวนตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดตั้ง ศูนย์ ITC

วันที่เผยแพร่ : 20/12/2017 | เผยแพร่โดย : GITTT

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 โดย นายวาที พีระวรานุพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯและนายเติมศักดิ์ เอี่ยนเหล็ง เข้าพบ รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี แนะนำและเชิญชวนตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวคิดในการจัดตั้ง ศูนย์ ITC เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ