ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เถ้าแก่ชื่นบาน พนักงานสำราญใจ"

วันที่เผยแพร่ : 08/11/2016 | เผยแพร่โดย : GITTT

 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c
 • c

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เถ้าแก่ชื่นบาน พนักงานสำราญใจ"
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559ณ ห้องประดู่แดง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมประมาณ 50 ท่าน

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ