ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

วันที่เผยแพร่ : 22/11/2017 | เผยแพร่โดย : GITTT

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจ้างที่ปรึกษา โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ