ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจ้างที่ปรึกษา โครงการกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล

วันที่เผยแพร่ : 07/11/2017 | เผยแพร่โดย : GITTT

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจ้างที่ปรึกษา โครงการกิจกรรมการให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล

ดาวน์โหลดเอกสารแนบที่นี้

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ